Informatie over Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang ZieZo

Voor de voorschoolse en buitenschoolse opvang kunt u terecht bij Trema Kinderopvang. Zij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, waarbij het accent ligt op een goede voorbereiding voor de basisschool. Uiteraard bieden ze ook opvang voor kinderen die al naar school gaan, de buitenschoolse opvang (bso). Trema Kinderopvang heeft het HKZ kwaliteitscertificaat.>


Er wordt geprobeerd om de opvang in de voorschoolse periode (kinderdagverblijf 0-4 jaar) en de buitenschoolse opvang (voor basisschoolleerlingen) zoveel mogelijk in de directe omgeving van de scholen aan te bieden. Wat dat betreft is de locatie van bso ZieZo en kdv ZieZo in de Campus zeer praktisch. Alles onder één dak centraal gelegen in Hank: de bso en het kinderdagverblijf, de basisscholen, de bibliotheek en de gymzaal.


Er is een prachtige ruime binnenspeelruimte, ideaal voor als er niet buiten gespeeld kan worden vanwege het weer. Maar als het weer het toelaat kunnen de kinderen zich lekker uitleven op het schoolplein of het afgeschermde gedeelte voor de jongere kinderen. Voor elke leeftijd zijn er speel- en ontdekkingsmogelijkheden. Ook is er uitdagend speelmateriaal. Gestimuleerd wordt om buiten te spelen als het weer het toelaat.
Op de bso wordt veel gespeeld. Het is immers voor de kinderen hun vrije tijd. Kinderen hebben echter wel behoefte aan regelmaat. Daarom wordt er zoveel mogelijk met een dagindeling gewerkt met vaste tijden voor drinken, fruit of een andere gezonde snack en tijdens vakanties een (brood-)maaltijd.

Naarmate de kinderen ouder worden, is er regelmatig contact met de ouders over welke vrijheden hun kinderen krijgen. Denk hierbij aan computergebruik, bij vriendjes of vriendinnetjes spelen of zelfstandig naar huis gaan.

In vakanties wordt er met thema's gewerkt en worden er leuke uitstapjes gemaakt. Voor activiteiten wordt geen extra vergoeding gevraagd.


Tijdens de schoolweken komt een gediplomeerd beweegspecialist regelmatig op de bso. Bewegingsvaardigheden, sociale vaardigheden, een positief bewustzijn. Allemaal belangrijke zaken die kinderen hiermee verder ontwikkelen. En natuurlijk is het goed voor hun conditie, kunnen ze hun energie kwijt en maken ze kennis met verschillende sporten. Als het weer het toelaat, gaan ze naar buiten. Lekker een frisse neus halen na een lange schooldag.


Op bso ZieZo komen kinderen die op de basisscholen De Wilgenhoek en De Bolderik zitten. Met beide scholen is er een samenwerkingsverband. Dat betekent dat ZieZo altijd opvang biedt bij vrije dagen van deze scholen.

 
Bso is opvang buiten schooltijd. Er zijn drie opvangvormen die met elkaar gecombineerd kunnen worden:

-       voorschoolse opvang (vso): vanaf 7.15 tot aanvang schooltijd, de kinderen worden naar school gebracht

-       naschoolse opvang (nso): vanaf einde schooltijd tot 18.15 uur, de kinderen worden uit school gehaald

-       vakantieopvang: opvang in schoolvakantieweken tussen 7.15 en 18.15 uur.

 
Contactpersoon voor bso ZieZo is Joke van der Meer, bereikbaar via 0183-408444 of via een mail naar j.vander.meer@trema.org.

Kijk voor meer informatie over de verschillende opvangvormen en locaties van Trema Kinderopvang op de website: www.tremakinderopvang.nl


 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier