Goede voortgang en ontwikkeling
Er wordt binnen De Wilgenhoek met zoveel enthousiasme gewerkt door zowel teamleden als directie, dat de school op dit moment zeer voortvarend en met prima resultaten haar weg aan volgen is. Ook dit jaar hebben onze groep 8 kinderen weer de school verlaten met CITO-resultaten die ruim boven het landelijk gemiddelde liggen.
Maar zeker zo belangrijk: het zijn jonge mensen die voorbereid zijn op de wereld die voor ze open ligt en die deze met zelfvertrouwen en -bewust van alle verschillen die er zijn tussen mensen- met open vizier instappen. Een van de belangrijkste doelstellingen die de school zich stelt wordt hiermee behaald.
 
De rapportages van de Inspectie voor het Onderwijs voor alle scholen in Nederland zijn te vinden op:   www.onderwijsinspectie.nl


 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier