Nieuw: Flexibele schooltijden!!
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 werkt de Wilgenhoek met flexibele schooltijden.

D
e school opent de deuren op de volgende tijden:
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 16.00 uur.
Woensdag en vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur.

Kinderen mogen de dag beginnen om 8.00 uur, 8.30 uur of om 9.00 uur. Kinderen komen 5 minuten voor aanvangstijd zachtjes naar binnen en geven de leerkracht een hand. De leerkracht geeft aan ‘ik heb je gezien’. Tussen 8.00 en 8.30 uur werken de kinderen in het ontvangstlokaal. Tussen 9.00 en 12.00 uur moet iedereen op school zijn. In die uren wordt instructie gegeven door de eigen leerkracht. Wat betreft de overige uren mogen de ouders het rooster van hun kind zelf samenstellen.

De kleuters moeten minstens 23 uur per week naar school en deze uren mogen verdeeld worden over 4 of 5 dagen. De andere leerlingen verdelen minstens 25 uren over 5 schooldagen. In de uren die niet tussen 9.00 en 12.00 uur vallen werkt de leerling aan de weektaak onder begeleiding van een leerkracht.
Kinderen mogen ook langer naar school met een maximum van 30 uur.

Omdat leerlingen op deze manier niet altijd tegelijk aanwezig zijn, heeft de school nog meer mogelijkheden om effectief onderwijs te geven. Kinderen krijgen zo namelijk meer aandacht van de leerkracht.


Ouders (eventueel samen met leerlingen) mogen twee keer per jaar een urenrooster vaststellen. Dat mag aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie. Het formulier kunt u op school verkrijgen. Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier