speciale momenten op school
Omdat we een kleine school zijn en de communicatielijnen dus ook kort kunnen zijn, is het altijd mogelijk om even een leerkracht aan te spreken voor informatie of het bespreken van iets.
Daarnaast zijn er op de Wilgenhoek een aantal vaste momenten dat er specifieke informatie gegeven wordt aan ouders over de school en over de kinderen:
  • 1 of 2x per jaar een informatie-avond per groep
Tijdens deze avond wordt er door de leerkracht van een bepaalde groep aan de betreffende ouders uitgelegd hoe het er in de klas aan toe gaat, welke lessen er worden gegeven met welke methodes, het lesschema en wat er van de kinderen aan het eind wordt verwacht om door te gaan naar een volgende groep. De ouders krijgen inzicht in de leer- en werkboeken en kunnen deze bekijken. Daarnaast komen allerlei alledaagse zaken aan bod die zich in de klas voordoen in een week.
 
  • 3x per jaar de voortgangsgesprekken tussen leerkracht-ouder-kind

Er wordt dan niet gesproken OVER het kind maar MET het kind. Dit maakt de betrokkenheid van alle partijen groter, wat ten goede komt aan het welbevinden en de leerprestaties van het kind.  

Op de Wilgenhoek worden elk schooljaar 3 gesprekken gehouden. Deze gesprekken bestaan uit een evaluatie en een vooruitblik. Hierin worden oa besproken:
Bijzonderheden/mijlpalen, resultaten, feedback aan elkaar: ouder-leerkracht-kind,  welke kwaliteiten heb je ingezet, vooruitblik op de komende periode, welke talenten en kwaliteiten gaat het kind hierbij inzetten.  Deze gesprekken zullen plaatsvinden tussen leerkracht, ouders en leerlingen vanaf de middenbouw. Voortgangsgesprekken over resultaten van jongere kinderen worden in overleg met de ouders wel of niet samen met de leerlingen gevoerd.  

 

 

 


 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier