Directeur Wilgenhoek Hank
Nadia Verhoeff
 
Directeur Regenboog Dussen
Dick Slijckoort 
Medezeggenschapsraad
Marlene Nass (RB ouder, secretariaat)
Henri v/d Steenhoven (WH ouder, voorzitter)
Andre v/d Bos ( RB personeel)
Hans Pluimes (RB ouder)
Marloes Hofstede (WH personeel)
Vacant (WH personeel)

 Algemeen directeur
A.M.J. (Albert) Renders, SLEEUWIJK     tel. (0183) 301507

Schoolbestuur (per 1/8-2009) Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena
Postbus 63, 4254 ZH  SLEEUWIJK  
06-53800475      www.soo-lva.nl
 
Bestuursleden:
De heer N. Kostense, voorzitter
De heer H. Buchholz, secretaris
De heer B. Eertink, penningmeester
De heer R. Bronsgeest 
De heer E. Dorrestein
De heer J. Struik
De heer R. Dekker
 
Overige adressen
OBD (OnderwijsBegeleidingsDienst), Brederostraat 2a, 4819 BREDA     tel. (076) 5245500
 
PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg), Dhr. J. Neienhuizen, Postbus 2124, 4800 CC BREDA
 
Inspectie v.d. Primair Onderwijs, dhr. Meijer (inspecteur), Nijverheidssingel, 4811 ZW BREDA     tel. (076) 5202323
 
GGD (Jeugdgezondheidszorg), Doornboslaan 225-227, 4816 CZ BREDA     tel. (076) 5282000
 
Mevr. Kammer (logopediste):     telefonisch na 18.00 uur te bereiken op tel. (0183) 301096
 


 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier