Steeds een stukje zelfstandiger
In de bovenbouw staat zelfstandigheid centraal. De kinderen worden deze laatste drie jaren op de basisschool stap voor stap voorbereid op de overgang naar het voorgezet onderwijs. Dit doen we o.a. door veel samen te werken en te overleggen in tweetallen of groepjes tijdens het werk in de klas. Naast al dit gewone werk krijgen de oudste leerlingen√ā¬†van de bovenbouw√ā¬†een/twee keer per week huiswerk. Ook leren alle leerlingen van de bovenbouw thuis hun samenvattingen en de topo toetsen. Zo leren ze al goed omgaan met het huiswerk voordat zij er op de middelbare school dagelijks mee geconfronteerd worden.

Net als in de middenbouw werken we met de√ā¬†methodes Alles in E√ɬ©n en Alles Apart. Elk schooljaar worden er 5 projecten aangeboden. Ieder project kent 4 soorten activiteiten: Projectboeken: behandeling films, teksten, wereldori√ɬęntatie, taal, spelling, Engels en (computer)opdrachten. Werkstukken: uitwerken van √ɬ©√ɬ©n onderdeel van het thema (in groepjes). Doe-opdrachten: leren-door-doen via leskisten met tipkaarten. Expressie: dans, drama, tekenen, schilderen, handvaardigheid en muziek. Deze activiteiten komen iedere week aan bod.

Vijftien weken per jaar zijn projectloos. Die weken gebruiken we de taalmethode Alles-Apart. De lesboeken en werkboeken voor de leerlingen bevatten die leerstofonderdelen van spelling, grammatica, begrijpend lezen en Engels die instructie nodig hebben en elkaar op moeten volgen.

Naast de instructies voor de verschillende vakgebieden werken de kinderen veel zelfstandig (dit kan alleen zijn, maar ook in tweetallen of groepjes). De kinderen plannen hun zelfstandige activiteiten zelf met behulp van een weektaak. Het zelfstandig werken, in meerdere vakgebieden, en het samenwerken zijn belangrijkere aandachtspunten in de bovenbouw. Met name ook het zelfstandig plannen van de activiteiten krijgt veel aandacht, omdat dit een vaardigheid is die kinderen ook in het voortgezet onderwijs hard nodig hebben.

Naast Alles in Eén en Alles Apart besteden we ook tijd aan gym en de Kanjertraining. Er worden ook nog spreekbeurten en nieuwskringen gehouden, werkstukken gemaakt en we maken meedere excursis per jaar.

In het tweede jaar van de bovenbouw maken de kinderen de Entreetoets en doen ze het√ā¬† verkeersexamen. De oudste bovenbouwers maken de Cito Eindtoets. Ook wordt het tijd om een goede schoolkeuze te maken voor het voorgezet onderwijs. Er worden open dagen bezocht en gesprekken gevoerd. Na deze spannende tijd kunnen we gaan oefenen voor de musical!Deze wordt aan het einde van het jaar opgevoerd met een spetterende show voor alle kinderen van de school en de ouders. En natuurlijk gaan we op schoolkamp!

Aan het einde van het schooljaar is het dan zover, we nemen afscheid van de oudste leerlingen van onze school. Hiervoor wordt aan het eind van het jaar een leuke√ā¬†afscheidsavond georganiseerd, we gaan lekker met elkaar eten en de ouders worden√ā¬†uitgenodigd voor de eindmusical en een afscheidsavond op school.√ā¬†Met een lach en soms een traan wordt er teruggekeken op een paar mooie jaren op de Wilgenhoek. Maar op het voortgezet onderwijs wacht hen een nieuw avontuur!

Jo√ęlle druk aan het werk Groep 7/8 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier