Leren zelfstandig en samen te werken
Sinds√ā¬†het schooljaar 2013-2014√ā¬†werken we met√ā¬†de nieuwe methodes Alles in E√ɬ©n en Alles Apart.
De jongste kinderen uit de middenbouw maken√ā¬†voor het eerst een start met de taal- en spellingmethode en met de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en biologie). Omdat het technisch leesniveau bij kinderen in deze leeftijdsgroep een enorme ontwikkeling doormaakt, maken we gebruik van√ā¬†vijf projecten. De zaakvakken en het lees- en spellingaanbod worden gecombineerd en op elkaar afgestemd. Daarnaast zijn er lessen voor expressie en zelfstandig uit te voeren doe-opdrachten.√ā¬†Er worden 5 projecten met een verschillend hoofdvak aangeboden: een aardrijkskundeproject, een cultuurproject, een geschiedenisproject, een techniekproject en een natuurproject. De benadering van de onderwerpen zijn een combinatie van eigen belevingswereld, naaste omgeving, boeiende onderwerpen en √Ę‚ā¨ňúverder√Ę‚ā¨‚ĄĘ kijken. De jongste kinderen van de middenbouw rekenen al tot de 100 en na een jaar zelfs al tot 1000!! Ook gaan we hard aan de slag om de tafels te leren. Deze blijven we herhalen en je krijgt je tafeldiploma als je de tafels goed genoeg kent. Want die moeten er goed inzitten voor de kinderen naar de bovenbouw gaan.De oudere kinderen uit de middenbouw werken ook met Alles in E√ɬ©n en Alles Apart. Zij werken uit andere boeken dan de jongste middenbouwers. Elk schooljaar worden er 5 projecten aangeboden. Ieder project kent 4 soorten activiteiten: Projectboeken: behandeling films, teksten, wereldori√ɬęntatie, taal, spelling, Engels en (computer)opdrachten. Werkstukken: uitwerken van √ɬ©√ɬ©n onderdeel van het thema (in groepjes). Doe-opdrachten: leren-door-doen via leskisten met tipkaarten. Expressie: dans, drama, tekenen, schilderen, handvaardigheid en muziek. Deze activiteiten komen iedere week aan bod.

Vijftien weken per jaar zijn projectloos.√ā¬†Die weken gebruiken we de√ā¬†taalmethode Alles-Apart. De lesboeken en werkboeken voor de leerlingen bevatten die leerstofonderdelen van spelling, grammatica, begrijpend lezen en Engels die instructie nodig hebben en elkaar op moeten volgen. Naast de instructies voor de verschillende vakgebieden werken de kinderen veel zelfstandig (dit kan alleen zijn, maar ook in tweetallen of groepjes). De kinderen leren in de middenbouw hun activiteiten zelf te plannen met behulp van de weektaak.

Het zelfstandig werken, in meerdere vakken, en het samenwerken zijn steeds belangrijkere√ā¬†aandachtspunten in de middenbouw.√ā¬†De kinderen zijn het hele jaar, naast rekenen en taal, druk met o.a. lezen, spelling en begrijpend lezen. Naast Alles in E√ɬ©n en Alles Apart besteden we ook meedere uren per week aan schrijfonderwijs, gym en de Kanjertraining.
De oudere kinderen uit de middenbouw houden√ā¬†voor het eerst een boekreclame (hierin prijzen de kinderen een gelezen boek aan) en een spreekbeurt.In de oudere groep van de middenbouw krijgen de kinderen ook huiswerk mee, zoals de topografie van Nederland.

Lekker lezen Rekenwerk van groep 4
Lekker lezen Leesinstructie door juf Steinanda Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier