Ook de zorg op maat
Onze leerlingen krijgen leer- en lesstof op maat aangeboden en volgen integraal en adaptief onderwijs. Integraal betekent dat het leren zo ‘levensecht’ mogelijk ervaren wordt, als een geheel en met zo min mogelijk losse vakken. Adaptief betekent dat leerlingen werken op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en aan onderwerpen passend bij hun belevingswereld. Zij maken als het ware een gepersonaliseerde leerreis. Het onderwijsaanbod is afgestemd op het kind in plaats van andersom. Op deze manier loopt geen enkel kind op zijn tenen en hoeft geen enkel kind uitdaging te missen!!
Natuurlijk zijn de ouders en leerlingen in alle gevallen nauw betrokken bij de te volgen lijn! We doen dit door middel van de ouder- leerkracht- kind gesprekken. Het leerrendement (de resultaten) en de ontwikkeling van onze leerlingen wordt op verschillende momenten in het schooljaar in kaart gebracht. Wij gebruiken hiervoor de methodegebonden toetsen en het landelijke CITO leerlingvolgsysteem.

De leerkrachten worden bij het aanpassen van de leerstof voor de kinderen ondersteund door onze interne begeleidster Juf Corina Korthout. Zij levert niet alleen de benodigde materialen en lesstofpakketten aan, zij bewaakt ook de doorgaande lijn voor de leerlingen, zodat de gevolgde aanpak bij de verschillende leerkrachten duidelijk en consequent is.
In onze schoolgids vindt u uitgebreidere informatie over dit onderwerp.>   
 


 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier