Onze visie op de ontwikkeling van kinderen
Als school dragen wij ruim bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, met aandacht voor de normen en waarden, zoals deze in onze samenleving van kracht zijn. Mensen verschillen, kinderen verschillen. Voor ons is dit een belangrijk uitgangspunt voor onze aanpak, want ieder kind moet zich thuis voelen op onze school. We willen kinderen niet alleen zich maximaal laten ontplooien op leergebied, maar ook zo begeleiden dat ze ook leren dat er andere opvattingen bestaan en dat die opvattingen respect verdienen.  Kortom, dat ze zich later goed staande kunnen houden in de samenleving en voor zichzelf en anderen een gelukkig bestaan kunnen opbouwen.

De Kanjermethode 


Op onze school willen we zorgen voor een goede balans tussen leren uit lesmaterialen en leren omgaan met elkaar. Voor dit laatste aspect wordt al een aantal jaar met succes de "Kanjermethode" gebruikt. Hierbij leren de kinderen al van jongs af aan om op een goede manier met elkaar om te gaan. Onderwijs- en opvoedingsdoelen gaan zo dus hand in hand. Dat dit in nauwe samenwerking met ouders en teamleden gebeurt is vanzelfsprekend.
In onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over dit en andere belangrijke onderwerpen.


 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier