Wat u maar wilt weten
De Wilgenhoek communiceert op verschillende manieren met ouders en andere belangstellenden. Deze website is er één van. Een ander belangrijk middel is de wekelijkse nieuwsbrief waarin alle dagelijkse zaken aan de orde komen die er de komende week op het programma staan in de bouwen of op de school in het algemeen. Alle oudste kinderen uit een gezin krijgen deze mee naar huis, ook is de nieuwsbrief te bekijken op de website. En kunt u zich opgeven om de nieuwsbrief gemaild te krijgen.

De kinderen gebruiken de 3-jaarlijkse uitgave van de schoolkrant om te laten zien waar ze mee bezig zijn geweest en wat hen de afgelopen periode heeft beziggehouden. De schoolkrant wordt met plezier opgezet en het is altijd een verrassing met welke pagina's een groep zich presenteert. 

Daarnaast verschijnt elk jaar een schoolgids waarin alle belangrijke informatie voor u als ouder staat. De complete schoolgids staat ook op de website.
 
Op deze pagina kunt u doorlinken naar diverse algemene onderwerpen waar u iets over wilt weten. Bijvoorbeeld over de vastgelegde vakantiedagen, schooltijden, verlofregelingen en hoe het overblijven is geregeld op onze school. U bent welkom om de informatie door te bladeren. En mocht u nog onbeantwoorde vragen hebben of nadere informatie willen hebben, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.
 
De Wilgenhoek gaat ook met zijn tijd mee, dus ook op Facebook zijn wij te vinden! 
Openbare Basisschool de Wilgenhoek
Steurstraat 3
4273 EN  HANK
Tel. (0162) 40 29 47
E-mail:   wilghoek@xs4all.nl
 
Webmasters website: Steinanda Ottevanger (jeroen.steinanda@home.nl) en  Esther Biesheuvel (johanenesther@live.nl).


  klachtenregeling

и schooltijden
и schoolvakanties en vrije dagen
и overblijven op school
и verzuim- en verlofregeling
и overige adressen
и informatiebijeenkomsten op school
и aanmelden van nieuwe leerlingen
и Schoolgids
и Informatie over kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang ZieZo
и Verklaringsformulier medicijngebruik

 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier