Volop activiteiten en festiviteiten
Op de Wilgenhoek gonst het van de activiteiten. Naast het 'gewone' leren is er ruimte voor sport en spel, laten zien wat je kunt als je optreedt voor een hele groep kinderen en ouders, veel aandacht voor lezen en natuurlijk ook voor Sinterklaas en Kerst, Carnaval en Pasen en de jaarlijkse schoolreis. Voor de komende maanden staan er volop activiteiten op het programma die u kunt vinden door bij AGENDA te kijken onderaan deze pagina. Als u benieuwd bent naar activiteiten die (net) geweest zijn kunt u hieronder en in ons eigen Wilgenhoekalbum een verslagje en foto's vinden.
Het fotoboek vindt u hier:  http://s149.photobucket.com/albums/s75/wilgenhoekalbum/ (t/m 2009) en http://s1014.photobucket.com/home/wilgenhoekalbum2 (vanaf 2010)
 
Lezen & Bibliotheek
Vanaf dit schooljaar hebben we het Technisch en Begrijpend Lezen nog meer tijd gegeven binnen het rooster. Elke dag starten we nu met de hele school met een kwartier lezen.
Dit kan zijn in een instructiegroepje bij de juf, met een tutor uit een hogere groep, met een duo-partner uit je eigen klas, of je leest zelfstandig uit je bibliotheekboek.
Een dag in de week hebben alle kinderen de mogelijkheid om naar de bibliotheek te gaan, waar naar believen boekjes kunnen worden geleend en -in de mediatheek- gewerkt kan worden aan werkstukken, spreekbeurten, boekbesprekingen enzovoort. Medewerkers van de Bibliotheek komen regelmatig in de kleuter- en onderbouwgroepen om verhaaltjes voor te lezen en andere leesspelletjes te doen. Boekbesprekingen en spreekbeurten zijn vanaf groep 5 onderdeel van het lespakket en elk kind krijgt de gelegenheid om beide in een schooljaar te doen.
 
Sport & Spel
Een keer per jaar, meestal in juni als het de grootste kans is op goed weer, wordt de sportdag georganiseerd. De laatste jaren is deze gehouden op recreatiepark de Kurenpolder. Speelvelden, strand en water zijn dan bij de hand en nodigen uit tot gevarieerde spellen. Het slot van de sportdag is misschien nog wel het allerleukst: het is al een traditie om de kinderen te laten strijden om het mooiste zandkasteel!
Op de campus is een moderne sporthal voorhanden waar we natuurlijk ook gebruik van maken. De gymlessen van de kinderen vinden daar plaats. Er zijn allerlei toestellen en materialen en de leerkrachten die de gymlessen verzorgen hebben genoeg creativiteit om daar iets spannends van te maken. Daarnaast hebben we regelmatig gastlessen, dan gaan we bijvoorbeeld naar de tennisvereniging of krijgen we hockeyles! Na afloop kunnen kinderen douchen als ze dat willen. De kleuters hebben hun eigen gymzaaltje in het schoolgebouw, waar ook zij kunnen spelen op en met verschillende toestellen en materialen.
 
Muziek & Toneel
In alle groepen wordt lesgegeven in muziek. Daarvoor hebben we allerlei muziekinstrumenten voorhanden. We streven ernaar om 1 x per 2 maanden een podiumvoorstelling te geven, waarbij alle groepen en kinderen aan bod komen. Soms gebeurt dit groepsgewijs, soms als open podium, waarbij de kinderen zelf kunnen bepalen wat voor optreden zij willen verzorgen. Ouders zijn welkom om te komen kijken naar een voorstelling.
 
 
 

и Kinderoptredens met een gouden randje
и Op excursie of theaterbezoek
и Kinderboekenweek en voorleeswedstrijden
и Schoolkamp groep 7 en 8
и Groep 8: een bijzonder jaar!
и Carnaval
и Pasen, Sinterklaas en Kerst
и Sport en spel
и Schoolreisjes
и Samen eten en drinken
и (Verkeers)veiligheid
и Steun aan goede doelen
и Nieuws over de leerkrachten
и Overige activiteiten

 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier