Alle kinderen een plaatsje
Bij de Wilgenhoek werken we voornamelijk met bouwen; een onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Lekker buitenspelen 


Op deze wijze ontstaan er groepen van leerlingen die ongeacht hun leerniveau, bij hun eigen leeftijdsgenoten in de groep zitten. Dit werkt verrijkend voor het leren van elk kind. Kinderen leren hierbij veel van elkaar. Zo leren ze onder andere samen te werken. Dit is een vaardigheid die de kinderen in hun latere leven goed van pas komt. Geen kind hoeft op zijn tenen te lopen of krijgt te weinig uitdaging. De groepen hebben hun eigen groepsdynamiek, onderwijsbehoeften en kwaliteiten.  

 
 
Alle bouwen hebben gemiddeld 20 tot 25 kinderen, zodat er genoeg aandacht is van de leerkracht voor de kinderen als individuen.  

 
 
 
 
 
   
 

и De onderbouw: Juf Ascha, juf Marloes en juf Rianne
и De middenbouw:Juf Erica en juf Steinanda
и De bovenbouw: Juf Claudia en juf Esther

 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier