Wie staan er voor de groepen
"Kinderen zijn ons grootste goed en wij kijken en luisteren zo goed mogelijk naar hen. Het is vanzelfsprekend dat wat wij van de kinderen op sociaal gebied verwachten, wij dat ook vragen van onszelf en van elkaar als team".

Juf Ascha, juf Marloes en juf Rianne helpen de kinderen van de onderbouw op weg bij hun eerste stapjes op school. Ook leren de kinderen in groep 3 bij deze juffenテつal lezen en schrijven.
JufテつErica enテつjuf Steinanda nemen het daarna van hen over en helpen de kinderen van de middenbouw daar ook weer een stukje verder mee. Hier leren de kinderenテつde echte basisvaardigheden van hetテつ rekenen en taalテつonder de knieテつte krijgen. Maar hier breiden zeテつook hetテつsamenwerken en het werkenテつmet de weektaak uit.テつ
Juf Claudia en juf Esther zorgen bijテつhun kinderen van de bovenbouw voor voortgang en verdere verdieping van de leerstof.テつOok begeleiden zij de kinderen van groep 8 naar de CITO-toets toe.
JufテつCorina waarborgt alle gepersonaliseerde leerreizen en biedt de leerkrachten ondersteuning daar waar nodig. Uiteraard wordt dit alles gedaan met de ondersteuning van verschillende aankomende leerkrachten die stageplaatsen vervullen en onderwijsassistentes wanneer dit nodig is.
Het management van de school ligt in handen van Nadia Verhoeff.

 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier